Zeme pie ceļa Stīveros 2.0ha

Zemes gabals pie Stīveriem pagasta ceļa malā

20.000m3, šobrīdnotiek mērīšana un platība tiks precizēta

0.3-0.4ha būs meža jaunaudze, pārējā platībā kopta un pļauta sausa pļava.

Blakus kopti meža īpašumi, kā arī iekoptas mājvietas. 

Kopējais zemes vienības apzīmējums šobrīd - 80420020278


Cena: 35.550 EUR

T.29286309

Daugavas mežsaimnieks
Sveiki! Kā varam palīdzēt?