Kopjam jaunaudzes kopā!

SIA „Daugavas mežsaimnieks” sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu ir piesaistījis publisko finansējumu 275 795, 52 eur apmērā savu meža īpašumu jaunaudžu kopšanā no Eiropas lauksaimniecības fonda pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" apakšpasākuma "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai"


Daugavas mežsaimnieks
Sveiki! Kā varam palīdzēt?