Īpašums Ogres upes krastā mežs ar zemi 4.2ha


  • "Mežogre" Krapes pagasts -  74520030044
  • Īpašums sastāv no viena zemes gabala, atrodas pie ceļa
  • 3.5ha meža zeme. kurā var veikt izlases cirti, izstrādāt 30-45% no esošās koksnes.
  • Mežā lieli skaisti koki (Priedes, Egles, Gobas, Bērzi - 80-125gadi). Atrodas Ogres ielejas aizsargteritorijā - drīkst veikt Izlases cirti.
  • 0.5-0.6ha lauksaimniecības zeme
  • upei ir augsts krasts, neapplūst
  • smilšains krasts un gultne, var kājām pāriet pāri

Daugavas mežsaimnieks
Sveiki! Kā varam palīdzēt?