Lauku īpašums ar zemi un mežu 7.7ha


  • "Līgo" Variešu pagasts, Krustpils novads. 7.7ha
  • Īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem ar ceļu pa vidu. Uz zemes gabala ir dzīvojamā ēka un palīgēkas - remontējamas
  • 56940040123 - 6,7ha, 56940040170 - 1,0ha
  • 3,2ha sauss mežs 15-35g vecas audzes, tai skaitā ozoli, kā arī 0.48ha nogabals ar 69g vecām staltām(25m) Priedēm kalna galā
  • 2,0ha kvalitatīva aramzeme
  • 1,8ha ganības
  • 0,1ha dārzs
  • Cena 22,500EUR
  • Tel.29286309 Daugavasmezsaimnieks@gmail.com
 .
Daugavas mežsaimnieks
Sveiki! Kā varam palīdzēt?