SIA “Daugavas Mežsaimnieks” īpašumā ir vairāk nekā 800ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes, tāpēc, lai efektīvāk apsaimniekotu šos īpašumus piedāvājam slēgt līgumus par lauksaimniecībā izmantojamo zemes platību iznomāšanu.

Ja Jums ir interese par lauksaimniecības zemes iznomāšanu, pirkšanu vai pārdošanu zvaniet mūsu nekustamā īpašuma speciālistam un mēs mēģināsim piemeklēt Jūsu prasībām atbilstošu īpašumu. Tālrunis saziņai – 29286309 Raivis Daugavasmezsaimnieks@gmail.com

© SIA "Daugavas Mežsaimnieks", 2019           

 .